Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinné informace

Informace o povinném subjektu.

Struktura zveřejňovaných informací o subjektu dané vyhláškou č. 442/2006 podle zákona 4. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Oficiální název
Obec Vysoký Újezd

Důvod a způsob založení
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Organizační struktura
viz. odkaz Zastupitelé

 • kontrolní výbor
 • finanční výbor
 • komise životního prostředí
 • kulturní komise
 • komise pro obnovu obce
 • starosta (místostarosta)
  • jednotka SDH


Kontaktní spojení

- viz. odkaz Kontakty

Způsob případných plateb
pouze bezhotovostně - Komerční banka č.ú. 37124-111/0100

IČO
00508543
DIČ
Obec není plátcem DPH

Dokumenty

 • Rozpočetj - viz odkaz rozpočty

 

 • Účetní výkazy
  • není k dispozici

Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání
- osobně na OÚ
- písemně poštovním stykem
- elektronicky e-mailem

Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutím, vydaným Obecním úřadem Vysoký Újezd, se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zákán č. 500/2004 Sb. o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Formuláře
Některé formuláře v elektronické podobě jsou dosažitelné na webových stránkách obcí 2. a 3. stupně či na webových stránkách příslušných úřadů, např.:

- formuláře dle stavebního zákona (viz. odkaz Městský úřad Týnec n/S)
- daňové formuláře (viz. odkaz Ministerstvo financí)

Návody na řešení situací

S žádostí o radu či pomoc je možno kontaktovat pracovníky OÚ Vysoký Újezd. Popisy postupů v elektronické podobě:

- viz. odkaz Portál veřejné správy

Předpisy

 • místní (viz. odkaz Vyhlášky)
 • všeobecné (k nahlédnutí na OÚ)


Sazebník úhrad za poskytování informací a s tím spojených služeb

Zatím zdarma.

Výroční zprávy


Seznam organizací
---

 

Příspěvky

oznámení o zveřejnění BENE-BUS

22. 5. 2019

 

rozpočtové opatření č.2/2019

15. 5. 2019

 

Návrh Závěrečného účtu obce Vysoký Újezd za rok 2018

24. 4. 2019

 

rozpočtové opatření č.1/2019

10. 4. 2019

 

návrh střednědobého výhledu na rok 2021 a 2022

29. 3. 2019

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 BENE-BUS

20. 3. 2019

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření BENE-BUS

20. 3. 2019

 

rozpočtové opatření č.10

30. 1. 2019

 

oznámení DSO BENE-BUS

21. 12. 2018

 

rozpočtová opatření 9/2018

5. 12. 2018