Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinné informace

Informace o povinném subjektu.

Struktura zveřejňovaných informací o subjektu dané vyhláškou č. 442/2006 podle zákona 4. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Oficiální název
Obec Vysoký Újezd

Důvod a způsob založení
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Organizační struktura
viz. odkaz Zastupitelé

 • kontrolní výbor
 • finanční výbor
 • komise životního prostředí
 • kulturní komise
 • komise pro obnovu obce
 • starosta (místostarosta)
  • jednotka SDH


Kontaktní spojení

- viz. odkaz Kontakty

Způsob případných plateb
pouze bezhotovostně - Komerční banka č.ú. 37124-111/0100

IČO
00508543
DIČ
Obec není plátcem DPH

Dokumenty

 • Rozpočetj - viz odkaz rozpočty

 

 • Účetní výkazy
  • není k dispozici

Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání
- osobně na OÚ
- písemně poštovním stykem
- elektronicky e-mailem

Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutím, vydaným Obecním úřadem Vysoký Újezd, se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zákán č. 500/2004 Sb. o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Formuláře
Některé formuláře v elektronické podobě jsou dosažitelné na webových stránkách obcí 2. a 3. stupně či na webových stránkách příslušných úřadů, např.:

- formuláře dle stavebního zákona (viz. odkaz Městský úřad Týnec n/S)
- daňové formuláře (viz. odkaz Ministerstvo financí)

Návody na řešení situací

S žádostí o radu či pomoc je možno kontaktovat pracovníky OÚ Vysoký Újezd. Popisy postupů v elektronické podobě:

- viz. odkaz Portál veřejné správy

Předpisy

 • místní (viz. odkaz Vyhlášky)
 • všeobecné (k nahlédnutí na OÚ)


Sazebník úhrad za poskytování informací a s tím spojených služeb

Zatím zdarma.

Výroční zprávy


Seznam organizací
---

 

Příspěvky

BENE-BUS výhledy, rozpočet, opatření, účet

25. 4. 2018

 

změna rozpočtu č.1/2018

11. 4. 2018

 

změna rozpočtu č.9/2017

24. 1. 2018

 

změna rozpočtu č.8/2017

14. 12. 2017

 

rozpočtová opatření 7A/2017

8. 11. 2017

 

změna rozpočtu č.7/2017

11. 10. 2017

 

změna rozpočtu č.4/2017

20. 9. 2017

 

změna rozpočtu č.1/2017

20. 9. 2017

 

změna rozpočtu č.5/2017

6. 9. 2017

 

změna rozpočtu v období 6

5. 7. 2017