Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinné informace

Struktura zveřejňovaných informací o subjektu dané vyhláškou č. 442/2006 podle zákona 4. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Oficiální název
Obec Vysoký Újezd
Důvod a způsob založení
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
Organizační struktura
viz. odkaz Zastupitelstvo

- kontrolní komise
- finanční komise
- komise životního prostředí
- kulturní komise
- komise pro rozvoj obce
- starosta (místostarosta)
          o jednotka SDH

Kontaktní spojení

- viz. odkaz Kontakt
- viz. odkaz Úřední hodiny

Způsob případných plateb
pouze bezhotovostně - Komerční banka č.ú. 37124-111/0100
IČO
00508543
DIČ
Obec není plátcem DPH
Dokumenty

- Rozpočet - viz samostatná složka rozpočty
          o 2011 - rozpočet 2011
          o 2010 - rozpočet 2010
- Účetní výkazy
          o není k dispozici

Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání

- osobně na OÚ
- písemně poštovním stykem
- elektronicky e-mailem

Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutím, vydaným Obecním úřadem Vysoký Újezd, se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zákán č. 500/2004 Sb. o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Formuláře
Některé formuláře v elektronické podobě jsou dosažitelné na webových stránkách obcí 2. a 3. stupně či na webových stránkách příslušných úřadů, např.:

- formuláře dle stavebního zákona (viz. odkaz Městský úřad Týnec n/S)
- daňové formuláře (viz. odkaz Ministerstvo financí)

Návody na řešení situací
S žádostí o radu či pomoc je možno kontaktovat pracovníky OÚ Vysoký Újezd. Popisy postupů v elektronické podobě:

- viz. odkaz Portál veřejné správy

Předpisy

- místní (viz. odkaz Vyhlášky)
- všeobecné (k nahlédnutí na OÚ)

Sazebník úhrad za poskytování informací a s tím spojených služeb
Zatím zdarma.
Výroční zprávy

http://www.vysokyujezd.com/clanky/obecni-urad/vyrocni-zpravy/

Seznam organizací
---